Start arrow Historia Przedszkola
Historia Przedszkola Drukuj Poleć znajomemu
13.09.2008.
Najważniejsze daty związane z funkcjonowaniem
Przedszkola Miejskiego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Kole

01.09.1969 r.

Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kole powstało przedszkole jako filia Przedszkola Nr 1 przy ulicy Szkolnej. Były to dwa oddziały dla 58 dzieci w wieku od 3 – 5 lat. Kierownikiem placówki od momentu powstania do 31 sierpnia 1974 roku była Pani Helena Kałużna.

01.01.1970 r.

Przedszkole zostało prawnie zalegalizowane jako Państwowe Przedszkole Nr 3 w Kole przy ulicy Wojciechowskiego 9. Liczba oddziałów zwiększyła się do czterech a liczba dzieci do 115.

01.09.1974 r.

Dyrektorem przedszkola została Pani Zofia Wojda, która pełniła tę funkcję do 15 sierpnia 1989 roku.

06.06.1979 r.

Przedszkole otrzymało nazwę „Czerwony Kapturek”.

15.01.1983 r.

Rozpoczął się remont kapitalny w budynku przedszkola. W Przeglądzie Konińskim z dnia 16 stycznia 1983 roku w artykule SOS napisano „Architekt Wojewódzki wydał decyzję o natychmiastowym zamknięciu przedszkola… Budynek, w którym mieści się przedszkole nie nadaje się do użytku… Zużycie biologiczne i fizyczne konstrukcji, zwłaszcza sufitu grozi jego zawaleniem się w każdej chwili”. Dzieci uczęszczające wówczas do Przedszkola Nr 3 zostały rozmieszczone w innych placówkach oświatowych (w Szkole Podstawowej Nr 3 i w pozostałych czterech przedszkolach).

02.09.1985 r.

Ukończony został remont kapitalny budynku przy ulicy Wojciechowskiego 9. Wymieniono stropy, podłogi, urządzenia sanitarne, instalację elektryczną. W przedszkolu funkcjonowały dwa oddziały. Jednocześnie do budynku macierzystego dołączono filię przedszkola liczącą 5 oddziałów w Pawilonie szkolnym przy ulicy PCK.

01.09.1989 r.

Nastąpiła kolejna reorganizacja przedszkola. W macierzystym budynku przy ulicy Wojciechowskiego 9 funkcjonowały trzy oddziały, natomiast przyłączona została filia znajdująca się przy ulicy Wojciechowskiego 23-25 z dwoma oddziałami. W oddziałach tych były dzieci niepełnosprawne. Dyrektorem Przedszkola Nr 3 w Kole została Pani Elżbieta Rutkowska.

02.04.1990 r.

Zostały zlikwidowane dwa oddziały specjalne przy Państwowym Przedszkolu Nr 3, utworzono natomiast Ośrodek Pobytu Dziennego, gdzie zostały przyjęte wszystkie dzieci niepełnosprawne z w/w oddziałów. Na ich miejsce przyjęto do przedszkola  dzieci 5 i 6 – letnie.

01.09.1992 r. 

Ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci wszystkie oddziały mieszczą się budynku przedszkola przy ulicy Wojciechowskiego 9. Funkcjonują oddziały: 3-4- latki, 5-latki, 6-latki i dwa oddziały dzieci sześcioletnich bez wyżywienia (tzw. zerówki).

01.10.2001 r.

Utworzony został w przedszkolu oddział integracyjny. Przedszkole zmieniło swoją nazwę: Przedszkole Miejskie Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Od tej pory zmieniła się także organizacja placówki. Jej działalność opiera się na tworzeniu warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci „zdrowych” i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

15.08.2003 r.

Dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kole zostaje mgr Iwona Walczak. Dzięki staraniom wszystkich pracowników, przedszkole z roku na rok zmienia swój wizerunek, staje się placówką nowoczesną i znaczącą w środowisku lokalnym. Promując przedszkole w najbliższym otoczeniu nie zapominamy jednak o kultywowaniu naszych przedszkolnych tradycji.