Start arrow Dla Rodziców
Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola - Rekrutacja 2015/2016
27.02.2015.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi "Czerwony Kapturek" w Kole ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

  1. Informacja dla Rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kole na rok szkolny 2015/2016. [doc] [pdf]
  2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola. [doc] [pdf]
  3. Oświadczenie o uczęszczniu rodzeństwa kandydata do przedszkola. [doc] [pdf]
  4. Oświadczenie o zatrudnieniu. [doc] [pdf]
  5. Załącznik - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. [doc] [pdf]
  6. Załącznik - Oświadczenie o wielodzietności. [doc] [pdf]
 
Dyżury wakacyjne w przedszkolach
23.02.2015.

Przedszkola Miejskie w Kole pełnią dyżur wakacyjny w następujących terminach:

  1. Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Wojciechowskiego 22 w terminie: 01–17.07.2015 r.
  2. Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Powst. Wlkp. 6 w terminie: 20–31.07.2015 r.
  3. Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Szkolna 17 w terminie: 03–14.08.2015 r.
  4. Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Wojciechowskiego 9 w terminie: 17–31.08.2015 r.
Zgłoszenia dzieci na poszczególne terminy dyżurów wakacyjnych przyjmowane są u dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza do dnia 30 kwietnia 2015 r.
 
 
Koncepcja Przedszkola
02.02.2010.

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
„CZERWONY KAPTUREK”  w KOLE

ORGANIZACJA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nasza placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00. Organizację pracy przedszkola określa Ramowy rozkład dnia, który uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów ).

Czytaj całość